Automatiserad testning vs manuell?

Ute hos våra kunder pratas det alltmer om testautomatisering och det finns en stark önskan om att kunna automatisera flödena mer och mer. Det är inte bara integrationer och webbsidor som man önskar automatisera utan även hitta lösningar för att automatisera funktioner i stora datalager.

Hur fungerar det med automatiserade tester och vad är viktigt att tänka på?

Generellt kan man säga att testautomatisering går ut på att tekniskt sätta upp möjligheten till att upprepa samma testprocedurer om och om igen i syfte att minska ledtiden för testningen som helhet. Och lyckas man sätta upp automatiserade testfall är fördelen solklar när det kommer till snabbhet. Dvs testerna kan utföras med ett knapptryck, vi får feedback snabbt och vi kan testa om snabbt efter att en rättning har gjorts då allting är förberett och klart.

Det låter ju enkelt, men man får inte glömma bort att inför varje automatiserat testfall så görs en hel del manuellt testarbete och det krävs en avvägning för att hitta när det är värt att automatisera och när det inte är värt. I de fall då förändringar sker väldigt frekvent och där testfallen då måste uppdateras kontinuerligt kan det kosta mer än det smakar att hålla automatiseringen relevant. Det finns även många tillfällen där rent manuella tester är den enda vägen fram då det inte går att ersätta en persons förmåga att tänka utanför boxen på ett enkelt sätt, sk. exploratory tests är inte att underskatta då de testar saker utanför förutbestämda specifikationer.

För automatisering handlar det alltså inte bara om att sätta upp det rent tekniska (göra själva kodningen), utan mycket handlar om att göra analysen av vad som ska testas, hitta de optimala testscenariona, förstå vad som är möjligt att faktiskt sätta upp när det kommer till automatisering och hjälpa till att avgöra vad som är relevant att automatisera överhuvudtaget för att se till att det även blir lönsamt.

Sammanfattningsvis så kan man nog konstatera att manuella tester behöver finnas för att testautomatisering ska finnas och fungera. Får man det att fungera med rätt testförutsättningar så är det ett superbra komplement till den manuella testningen.

Det absolut viktigaste är att börja i rätt ände och inte kasta sig in i den tekniska kodningen av automatiseringen utan att ha gjort analysen av vad som egentligen är värt att automatisera, och vad som bör förbli manuellt testat i sin helhet.

Vill du veta mer om hur vi kan stödja planering och genomförande av testarbetet, kontakta oss gärna.