Våra expertområden

Vi har stor samlad erfarenhet från storbank, konsumentbank, nischbank och värdepappersbolag. Alla konsulter bidrar med sin personlighet och positiva energi i kombination med sin kompetens och arbetslivserfarenhet. Det är ett vinnande koncept för oss och våra kunder.

Data & Analys

Att ha korrekt och välstrukturerad data är grundläggande för en bank. Våra konsulter har stor erfarenhet och kunskap kring effektiva datalager anpassade för bank och finans. Vi har byggt kundanpassade datalager och implementerat externa lösningar som används för myndighetsrapportering och analys.

Mindstreets konsulter är arkitekter, databasutvecklare, informationsmodellerare, dataanalytiker och data engineers. Både kopplat till regelverksrapportering så som MiFID och EMIR samt finans, kreditrisk och kapitaltäckning.

Kreditrisk

Mindstreet har lång erfarenhet inom riskområdet gällande kreditrisk, marknadsrisk och operationella risker. Våra konsulter har bakgrund som chefer på ledningsnivå, specialister och analytiker inom kreditrisk och risk i stort. Vi kan axla interimsroller och hjälpa till i projekt kopplade till EBA-stresstest och IFRS9/IRB eller intern lönsamhet.

Våra specialister kan också bygga kreditmodeller eller validera dem. Behöver du en ny collectionstrategi eller hjälp med att värdera och sälja en portfölj? Då kan vi hjälpa dig!

Systembyten

De flesta systembytesprojekten blir mer komplexa än man först trott. Det kan innebära spruckna deadlines med höga kostnader som följd. Det är därför viktigt att tidigt i projektet ha med erfarna individer som kan förutse utmaningar och som har förmågan att hitta bra lösningar.

Våra konsulter har varit med i flera implementationsprojekt av nya system och migrerat data från en plattform till en annan. De är mycket familjära med de utmaningar som ett större systembyte innebär, både ur ett IT och ett verksamhetsperspektiv. Vi tar gärna roller som projektledare, testare och kravutredare i denna typ av projekt.

Mindstreet kan även gå in med produktspecialister för bla kartläggning av processer och hjälpa till att identifiera utmaningar i de flöden som påverkas av ett systembyte.

Läs mer om våra tips kring vad man ska tänka på innan man startar ett systembytesprojekt, hur man kan tänka kring val av leverantör och vad man inte får glömma inför en go live.

Läs mer här…

Konsult till agilt team eller projekt

Alla banker driver nya initiativ på olika sätt. Vi är vana att anpassa oss efter den struktur som gäller för varje organisation. Vi kan axla agila roller som backloggägare och scrum master men också traditionella projektledarroller. Många av våra konsulter är ceritiferade inom SAFe och är uppdaterade i de projektmetoder som är vanligast. Oavsett typ av organisation är vi vana att ta uppdrag som kravutredare, utvecklare, testare och testledare.

Gemensamt för alla konsulter på Mindstreet är att vi alla kan bank och finans vilket gör att vi snabbt och effektivt kan sätta oss in i uppdragsgivarens förutsättningar och utmaningar samt vet vilka spelregler som gäller i branschen.

Produkt- och erbjudandespecialister

Mindstreet erbjuder specialistkompetens inom de flesta produktområden som en bank tillhandahåller tex;

  • Sparprodukter (Inlåningskonton, Fonder, aktier etc.)
  • Derivat & Investeringsprodukter
  • Betalningar & Kort
  • Bolån
  • Privatlån & företagslån
  • Försäkringar

Behöver du förstärka din organisation med kompetens inom IT?

Kontakta oss!

Letar du efter en erfaren konsult inom bank och finans?

Kontakta oss

Vill du jobba som konsult inom dessa områden?

Jobba med oss