P27 - ett betallandskap i förändring

Vi är inne i det största förändringsarbetet inom betalningar sedan Bankgirot startades för 60 år sedan. Många nya aktörer verkar inom området och det finns många vägval i hur man ska hantera och utnyttja förändringarna. Med P27 i centrum kommer alla finasiella aktörer att behöva anpassa sig på något sätt.

Hur tar man sig an förändingarna?

Vår erfarenhet är att utmaningarna kring P27 kan se väldigt olika ut, det vi kan se är att många aktörer har stort fokus på nya filformat och processer. Vårt perspektiv är att förändringarna påverkar hela organisationen, vilket innebär såväl nya möjligheter som utmaningar.

Vårt råd är att starta i tid och göra en plan som involverar alla delar av organsationen. Ett bra första steg är att se över hur man arbetar med betalningar idag och vad man har för strategier kring betalningar. 

Vad kan vi hjälpa till med?

Mindstreet har experter inom betalningar som produkt, AML och konsulter med vana att driva förändringsprojekt. Vi kan hjälpa till att inventera dina förutsättningar och se hur du bäst förbereder dig för förändringarna som P27 innebär. När vi hjälper en kund börjar vi gärna med det strategiska perspektivet och ställer frågan – vad har ni för strategi för betalningar i stort? Utifrån den frågan kan man bena i vad som är det bästa angreppsättet och var man ska lägga fokus först.