Fallgropar vid systembyte?

Att byta system går nästan att jämföra med byte av ett eller flera organ i kroppen och mycket kan gå fel. Vår seniora konsulters samlade erfarenhet sammanfattar de vanligaste och mest kännbara fallgroparna så här;

1. Brist på analys i början av projektet – läs mer om det här

2. Bristande testplan och för lite resurser – Test får ofta komma in alldeles för sent i projektet och jobbar därmed i uppförsbacke från dag 1. Robin Ljunggren, senior konsult inom test och projektledning tillägger ”Om detta kombineras med bristande analys och otydliga krav så blir det än tuffare för test att säkerställa att det nya systemet med alla de förändringar den medför är redo för Go-Live inom den tidsram som finns till hands”.

3. IT styr och har makten och verksamheten har kastat in handduken. En reflektion Henrik Danebjer gör är att ”om IT styr ett systembytesprojekt är det lika med problem. Att byta system gör du ju inte bara för att få en ny infrastruktur, utan verksamheten vill ju också uppnå något med bytet”. Att projektet sorterar in under IT rent organisatoriskt är inte ovanligt. Det är väl ok, men IT får inte ha mandat som gör att de kan köra över affären i viktiga beslut kring hur den nya lösningen ska fungera. Ett nytt system som är perfekt ur ett IT perspektiv men som inte levererar värde till affären kommer ha kostat mer än det ger i slutändan.

4. Obalans mellan kraven på verksamhetens leverans i BAU och den påverkan som projektet kommer att ha på deras möjligheter att utföra alla sina åtaganden så som att uppnå säljmål etc. Detta kan leda till dåligt engagemang för projektet i verksamheten eftersom man omöjligt hinner med både det som ska göras i BAU och att bidra med den affärs- och verksamhetskunskap som behövs i projektet för att säkerställa en bra projektleverans.

Har ni styr på allt eller vill ni bolla tankar och väg framåt?

Vi har konsulter med kompetens och erfarenhet av alla delar i ett systembyte. Även om man t ex har interna resurser att genomföra själva systembytet/projektet så kan det vara väldigt värdefullt att ta in ett bollplank/expert i analysfasen för att just göra analysen och ta beslut som är välgrundade och behovsdrivna. Eller så kanske ni mest behöver någon som kan axla just testningen eller projektledarskapet. Oavsett vad så stöttar vi gärna med vår samlade kompetens och erfarenhet.

Det finns mycket som kan gå fel och bli dyrt och vi ser det alltför ofta. Både när det gäller hur projektet ska drivas, vilka problem systemen ska lösa, vilka affärsmöjligheter de skapar, vilka leverantörer som finns och vilka val som finns när det gäller system. Tveka inte att höra av dig om du vill bolla ett behov eller en utmaning!