Tips på hur du lyckas med ett systembyte

Just nu pågår många och tunga systembyten i branschen och vi har stor samlad kompetens och erfarenhet av just det inom bank & finans. Vi har därför under våren samlat våra konsulter för att diskutera, identifiera och skriva om de viktigaste momenten i ett systembyte. Låt oss börja med att prata om vikten av en bra analys inför ett lyckat systembyte!

När man står inför den stora insats som ett systembyte innebär och ser de möjligheter den nya lösningen kan ge, kan det vara lätt att ha bråttom och inte lägga tillräckligt med tid på att analysera sin befintliga situation i relation till dessa nya möjligheter. Risken är både stor att lösningen inte är/blir den verksamheten behöver och att projektet blir mer slitsamt än nödvändigt om analysen inte har fått ta sin tid och varit omfattande nog. Tyvärr ser vi alltför ofta att analysen brister och att man gör stora förändringar under systembytets gång eller tom att analysen görs i samband med en ”go live”. Det är mindre bra.

Läs mer om hur man kan tänka kring de mest kritiska momenten och tips på vad ni bör tänka på för att skapar förutsättningar för ett lyckat systembyte.

Analys inför ett systembyte?

Läs mer här...

Bygga själv, anpassa standard eller köra standard fullt ut?

Läs mer här...

Att välja leverantör inför ett systembyte?

Läs mer här...

Automatiserad testning vs manuell?

Läs mer här...

Fallgropar vid systembyte?

Läs mer här...

Alla lyckade systembyten inkluderar en Go-live!

Läs mer här...

En kort introduktionsfilm om systembyte