Tips för att lyckas med mentorskap

Som mentor är det värdefullt att ha en verktygslåda med många frågor som kan öppna diskussioner och reflektioner. Här är några enkla tips på saker du kan tänka på för att skapa förutsättningar för ett lyckat mentorskap.

  1. Avsätt den tid ni behöver, hitta en lugn och bra miljö att träffas i och lyssna aktivt på varandra.
  2. Ställ öppna frågor för att främja diskussion och reflektion, uppmuntra till att tänka kritiskt och utforska sina egna tankar och känslor. Våga ställa utmanande frågor, bara de har goda avsikter.
  3. Se till att du som mentor delar med dig av dina erfarenheter, berätta om misstag du har gjort och vad du har lärt dig av dem.
  4. Mentorskap är en dynamisk process, och det är viktigt att regelbundet utvärdera hur väl det fungerar för båda parter. Diskutera och justera det som behöver justeras.
  5. Glöm inte att mentorskapet också är en möjlighet för båda parter att växa och utvecklas professionellt och som individ.

På många sätt är våra bästa tips inför ett mentorskap tips som man kan ta med sig till ett utvecklingssamtal eller i relation till sin närmsta chef. Alla Mindstreets mentorer har tränats i hur man som mentor skapar förutsättningar för ett lyckat mentorskap, i tillägg till den långa erfarenhet de har inom sitt område och inom ledarskap.