Test & Testledning

I en vardag helt beroende av IT system är det viktigt att vara noggrann med att det som nyutvecklas inte på något sätt stör eller förstör den dagliga verksamheten. Samtidigt är kraven från användarna högre än någonsin och för att få fortsatt förtroende krävs kontinuerlig nyutveckling och förbättring av produkter och tjänster. Men sker en störning spelar det ingen roll ifall problemet blir löst fort ifall felet i fråga redan har hunnit orsaka stor skada. Och även om det inte är möjligt att förutse varje händelse och testa allt till 100% så är ett gott utfört testarbete från planering till utförande avgörande för en lyckad lansering och fortsatt förtroende från kunderna.

Vad kan Mindstreet hjälpa till med?

Mindstreet har konsulter med lång erfarenhet av test och testledning från stora projekt med många systemintegrationer och komplex IT-arkitektur. Våra testledare tar inte bara ansvar för att det praktiska med att testarbetet planeras upp och utförs på ett korrekt sätt, utan är även duktiga kommunikatörer, mentorer och inspiratörer vilket är egenskaper vi anser är nödvändiga för att leda ett effektivt testarbete som helhet.

Våra testare och testledare har erfarenhet från uppdrag i agila arbetsmiljöer såväl som från mer traditionella projektmetoder. I vårt nätverk har vi testkonsulter med gedigen bakgrund inom bank och finans, som är vana att arbeta med implementation och tester av finansiella regelverk, bankprodukter och förstår affären.