Systembyten & Migrering

Systembyten & migrering av data till följd av nya regelverk, förändrade tekniska förutsättningar eller omstrukturering i organisationer är ständigt pågående inom bank och finans. De flesta projekt som startar i syfte att byta ett eller flera system blir mer komplexa än man först trott. Det kan innebära spruckna deadlines med höga kostnader som följd. Det är därför viktigt att tidigt i projektet ha med erfarna individer som kan förutse utmaningar och som har förmågan att hitta bra lösningar.

Vad kan vi hjälpa till med?

Våra konsulter har varit med i flertalet implementationsprojekt av nya system och migrerat data från en plattform till en annan och är mycket familjära med de utmaningar som ett större systembyte innebär, både ur ett IT och ett verksamhetsperspektiv. Vi tar gärna roller som projektledare, testare, kravutredare och systemutvecklare i denna typ av projekt.

Mindstreet kan även gå in med produktspecialister för bla kartläggning av processer och hjälpa till att identifiera utmaningar i de flöden som påverkas av ett systembyte.