Systembyte? Bygga själv, anpassa standard eller köra standard fullt ut?

”Det du inte anpassar i ditt system får du anpassa i dina processer”, säger en av våra seniora konsulter inom strategi och ledarskap på Mindstreet. Samtidigt finns det få saker som är så dyra som när man försöker bygga om och anpassa ett standardsystem. När du gör det är det inte bara en kostnad under själva projektet utan du bygger in dig i en situation där du i värsta fall behöver göra ytterligare anpassningar vid varje framtida release och förändring som skulle ha ingått i din licens.


Sammantaget bör man mao tänka igenom sina behov innan man köper ett nytt system och börjar skruva i ett system som är gjort för att implementeras som ett standardsystem. Det finns några enkla råd som förhoppningsvis kan hjälpa dig/er inför beslutet kring att bygga själva vs. köpa in system och köra standard eller anpassa. ”Företaget sparar både tid, pengar och energi om ni analyserar och tar ställning till detta innan vi väljer väg”, säger Tomas Netz senior konsult inom ekonomi och ledning.


Generell inriktning och tips på vägen;

BYGG SJÄLV OM…
….ni har en process som är unik och viktig för er ställning/roll på marknaden (konkurrensfördel). Om du bygger själv kan du antingen göra det med egen personal eller ta hjälp av ett IT-företag som bygger åt dig. Båda tillvägagångssätten har sina för- och nackdelar. Om du anlitar någon se till att göra ordentlig due diligence och äg alltid den kod och IP som skapas för er.

KÖP STANDARD OM…
…ni har en process som bara skall fungera, där ni vill följa branschstandard i hur ni gör saker. Kanske kommer regelverk etc. förändras över tid och påverka processen och då är det så klart en fördel om ni kan dela den utvecklingskostnaden för vidareanpassning med andra.

KÖP STANDARD OCH ANPASSA OM…
…ni från början har utvärderat de två andra valen och i den processen identifierat en standardlösning som fungerar för er om ni gör smärre förändringar. En stark rekommendation är att se till att ha med anpassningarna och dess konsekvenser både på kort och lång sikt redan vid kontraktsförhandlingen. Har ni styr på allt eller vill ni bolla tankar och väg framåt?

Vi har konsulter med kompetens och erfarenhet av alla delar i ett systembyte. Även om man t ex har interna resurser att genomföra själva systembytet/projektet så kan det vara väldigt värdefullt att ta in ett bollplank/expert i analysfasen för att just göra analysen och ta beslut som är välgrundade och behovsdrivna. Eller så kanske ni mest behöver någon som kan axla just testningen eller projektledarskapet. Oavsett vad så stöttar vi gärna med vår samlade kompetens och erfarenhet.


Det finns mycket som kan gå fel och bli dyrt och vi ser det alltför ofta. Både när det gäller hur projektet ska drivas, vilka problem systemen ska lösa, vilka affärsmöjligheter de skapar, vilka leverantörer som finns och vilka val som finns när det gäller system. Tveka inte att höra av dig om du vill bolla ett behov eller en utmaning!