Regelefterlevnad

För banker och finansiella institut krävs ett kontinuerligt arbete med att hålla sig uppdaterad utifrån gällande regelverk som ofta slår brett och kräver förändringar i både IT System och hos verksamheten. PSD2, IFRS9, MiFID, EMIR, Basel & CRR är bara några exempel på regelverk som Mindstreets konsulter varit med och implementerat hos våra kunder och där förändringar och uppdateringar sker löpande och som kräver vidare handlingskraft.

Ett uppmärksammat område är penningtvätt (AML) där ett antal banker fått sanktioner för att de inte gör tillräckligt i dessa frågor. Området är av stor vikt då brister i arbetet inte bara påverkar de enskilda bankerna i sig utan hela samhällen, då det möjliggör terrorfinansiering, bedrägerier och korruption. Vi vet att tillsynsmyndigheter kommer att fortsätta lägga stort fokus på granskning inom området även de kommande åren.

Vad kan vi hjälpa till med?

Många av Mindstreets konsulter har arbetat med regelverk inom bank och finans under hela sin arbetslivserfarenhet utifrån olika roller och perspektiv. Antingen som experter inom specifika områden så som tex AML och Fraud, som produktspecialister eller som projektmedlemmar i olika implementationsprojekt av regelverk. Vi har även seniora jurister och experter inom området i vårt nätverk.

Ta gärna kontakt med oss vid nästa regelverksimplementation så hjälper vi dig.