Produktspecialister

Inom Bank och finans finns ett brett spektrum med finansiella produkter som erbjuds privat- och företagskunder. Vi har konsulter som kan bank rent generellt, men som även är experter på olika typer av bankprodukter. Allt från sparande och värdepapper till lån och betalningar.

Våra produktspecialister kan stötta upp i linjearbetet eller hjälpa till i ditt projekt.

Vad kan vi hjälpa till med?

Mindstreet erbjuder specialistkompetens inom de flesta produktområden som en bank tillhandahåller tex;

  • Sparprodukter (Inlåningskonton, Fonder, aktier etc.)
  • Derivat & Investeringsprodukter (Optioner, Terminer, Swappar, Obligationer)
  • Betalningar & Kort
  • Bolån
  • Konsumentlån/företagslån
  • Försäkringar

Våra konsulter kan med sin specialistkunskap hjälpa dig i roller som tex produktchef, produktspecialist, backofficemedarbetare, kravanalytiker, projektledare eller interimschef.