När kan ett mentorskap vara bra och vilka bör man erbjuda det?

Om man som chef vill lyfta någon till en mer senior roll och eller när förutsättningarna för ett jobb är väldigt utmanande kan en extern mentor ge en bra avlastning till en chef och goda förutsättningar för en medarbetare att både lyckas med sitt uppdrag och utvecklas. Det kan också bidra till att man undviker att medarbetare med hög arbetsbelastning blir sjukskrivna.

Tobbe Ericsson är inte bara en av Mindstreets grundare utan även en av våra seniora mentorer. Tobbe agerar både mentor externt och internt och säger att många frågor kommer igen och att arbetsplatser och utmaningar som finns i olika roller är mer lika än vad man kan tro.

Hur ett mentorskap fungerar och när kan det vara aktuellt?

  • De allra flesta individer har ett intresse av att utvecklas, inte minst som individer. Finns det någon medarbetare som har en väldigt utmanande roll? Någon som sitter fast i för mycket internpolitik? Någon som är ny som chef? Eller kanske någon som jobbat alltför länge under stress? Många gånger så är det faktiskt bara en neutral person som kan sätta sig in i ens situation, agera nyfiket bollplank genom att ställa relevanta frågor som skapar nya reflektioner.
  • Ofta behöver inte mentorn kunna samma saker som den som ska få en mentor, men det beror såklart på situation och syfte. Det kan så klart vara en fördel men för det mesta så handlar inte mentorskapet om rena sakfrågor. Det är mer frågeställningar kring roller, organisation och inte minst internpolitik.
  • Det svåraste som mentor är också det viktigaste. Att verkligen lyssna och sätta sig in i den situation som den man är mentor åt befinner sig i. Den bästa effekten av mentorskap är när man reflekterar tillsammans och skapar nya perspektiv. Som mentor behöver man lyssna betydligt mer än att prata själv.
  • Drivkraften för en mentor ligger i att utveckla individen och då behöver man ha ett jämbördigt förhållningssätt, även om det oftast är jag som mentor som har lite mer erfarenhet.
  • Min roll som mentor är att ställa bra frågor och inte komma med lösningar, det handlar om att träna individen att se andra perspektiv och kunna kliva åt sidan ibland och se sin egen situation.

Mindstreet erbjuder mentorskap för kunders räkning men har även egna interna mentorprogram. Oavsett mellan vilka individer samtalen sker så finns det alltid ett sekretessavtal och gemensamma ramar för att skapa trygghet. Det är en förutsättning för ett lyckat mentorskap.