Krav

Enligt oss ligger grunden till ett framgångsrikt projekt i kravanalysen. Det är här allt startar där både de tekniska och icke tekniska detaljerna specificeras och som sedan ska tolkas av övriga projektintressenter som in sin tur ska införliva det som står i kraven. För att ett projekt ska bli framgångsrikt är det därmed av största vikt att kraven är skrivna på ett sätt som inte lämnar utrymme för feltolkningar. Kraven ska finnas som grund och stötta hela implementationsteamet i att nå sitt gemensamma mål.

Vad kan Mindstreet hjälpa till med?

Mindstreet har konsulter med erfarenhet av såväl teknisk som mer verksamhetsnära kravutredningar inom bank och finans och har god kompetens av finansiella regelverk och olika bankprodukter. Våra kravanalytiker är vana vid att arbeta tätt med såväl projektledare som arkitekter, testare, systemutvecklare och verksamhetspersonal för att säkerställa att framtagna krav också kan överföras till en effektiv systemlösning som även fungerar ur ett verksamhetsperspektiv.