Våra tjänster

Vi är flexibla i hur vi hjälper till. Som kund kan du välja att hyra in en konsult under en begränsad period eller ta steget längre och anställa konsulten. Det viktigaste för oss är att vi kommer in med rätt kompetens och positiv energi så att vi kan skapa ett tydlig värde hos våra kunder. Vi finns fysiskt i Stockholm men arbetar digitalt och har möjlighet att vara flexibla.

Konsult

Om du behöver fylla på i ett agilt team eller ett projekt är en bra lösning att ta in en konsult. Våra konsulter är antingen specialister inom något verksamhetsområde eller en produkt så som tex. betalningar och värdepapper. Andra har arbetat inom projekt och agila team som kravare, testare, projektledare eller systemutvecklare. Läs mer om alla kompetenser vi kan erbjuda här.

Projektleverans

Vi kan ta ett traditionellt projektansvar och tillsätta ett team för leverans både inom IT och verksamhet. Ibland formar vi projektteam med ett annat konsultbolag och kör ett uppdrag tillsammans. Men i alla våra projekt jobbar vi tillsammans med och nära dig som kund för en bra och effektiv leverans.

Interim

Om en medarbetare är tjänstledig eller om ni behöver rekrytera kan en enkel lösning vara att ta in en kunnig konsult som interimslösning. Vi har erfarenhet av att det kan sluta med att det är interimkonsulten som rekryteras till tjänsten. Det ser vi som win-win-win!

Rekrytering

Vi har ett stort närtverk från många delar av bank och finans vilket gör att vi kan hitta en bra person till dig om du behöver rekrytera. Genom informella bakgrundskontroller kan vi ta reda på om en person bara har ett fint CV eller om hen har en historik av att leverera och bidra med en positiv attityd. Vår djupa kunskap om branschen hjälper oss att förstå även de outalade kraven på den du ska anställa.

Rådgivning

Ibland behöver du varken timmar från en konsult, en leverans eller rekrytering – utan någon som har stor erfarenhet och är expert på ett område att rådgöra med. Ett exmepel kan vara om du vill ha en senior rådgivare till en ledninggrupp, en specialist inom det som händer på betalsidan i Norden eller en senior complianceprofil för agera bollplank till din compliancefunktion. Vi har konsulter som är rustade för uppdrag som dessa.