Vi är flexibla i hur vi hjälper till. Oavsett om du behöver en konsult för ett uppdrag eller om du behöver hjälp att hitta rätt person för en rekrytering. I många fall levererar vi kombinationslösningar där vi t ex utför en rekrytering och adderar ett av Mindstreets mentorprogram för att stödja en medarbetare i en ny roll, ett nytt projekt eller kanske för ett stort och krävande uppdrag. Vår absoluta målsättning är att hitta rätt kompetens och inte minst rätt person som passar i just er organisation, en kandidat som skapar ett tydligt värde för er.

Bemanning av konsulter

Om du behöver fylla på med kompetens i ett agilt team eller i ett projekt föreslår vi att du tar in en konsult. Många av våra konsulter är specialister inom olika verksamhetsområden och produkter såsom tex. betalningar och värdepapper. Dessutom har de erfarenhet av att arbeta inom projekt och agila team som kravare, testare, projektledare eller systemutvecklare. Läs mer om några av de kompetenser vi kan erbjuda här.

Rekrytering

Vi har ett stort nätverk från många områden inom bank och finans vilket gör att vi kan hitta en bra person till dig om du behöver rekrytera. Genom formella och informella bakgrundskontroller kan vi ta reda på om en person bara har ett fint CV eller om hen har en historik av att leverera och bidra med en positiv attityd. Vår djupa kunskap om branschen hjälper oss att förstå även de outalade kraven på den du ska anställa.

Rådgivning

Behöver du bolla med en extern expert som kan branschen? Mindstreet agerar rådgivare för olika kunder som behöver ett annat perspektiv på en situation eller en djupare kompetens i ett ämne. Vi kan hjälpa dig att hitta en senior rådgivare till en ledningsgrupp eller en expert inom ett specifikt område, inom t ex compliance eller systembyte.

Mentorskap

Om man vill lyfta en medarbetare till en mer senior roll och/eller när förutsättningarna för ett jobbet är väldigt utamanande kan en extern mentor vara en bra idé. Det kan ge en bra avlastning till chefen och goda förutsättningar för en medarbetare att både utvecklas och lyckas med sitt uppdrag. Våra seniora konsulter har många olika erfarenheter och kan axla mentorroller anpassade till era behov. Läs mer om Mindstreet Mentorskap här.

Interimtjänster

Behöver du hitta en person som kan axla en tillfällig ledarskaps/chefsroll inom bank och finans kan vi hjälpa dig. Mindstreet har ett brett kontaktnät och kan erbjuda interimschefter med mångårig erfarenhet av ledande chefsroller inom branschen.

Våra konsulter har bland annat erfarenheter av chefsroller som;

  • Operativ Chef (COO)
  • Finanschef/ekonomichef (CFO)
  • Riskchef (CRO)
  • Kreditchef
  • IT Chef (CIO)

Projektleverans

Vi kan ta ett traditionellt projektansvar och tillsätta ett team för leverans både inom IT och verksamhet. Ibland formar vi projektteam med ett annat konsultbolag och kör ett uppdrag tillsammans. Men i alla våra projekt jobbar vi tillsammans med och nära dig som kund för en bra och effektiv leverans.