Analys & datamodellering

Att extrahera och analysera stora mängder data på ett effektivt sätt är grundläggande inom bank och finans. Det är nödvändigt att hantera kontinuerligt ökande datamängder och samtidigt behandla och strukturera data på ett spårbart och tillförlitligt sätt. Med tillförlitlig data och duktiga analytiker kan man dra välgrundade slutsatser och säkerställa att rapportering till myndigheter blir korrekt.

Vad kan vi hjälpa till med?

Mindstreets analytiker och modellerare har kompetens inom både finasiella produkter, verksamhet och teknik. Detta ger dem en bra grund för att utföra analyser av stora mängder finansiell data på avancerad nivå. Våra konsulter är vana att arbeta med data och analyser kopplat till regelverksrapportering, kreditrisk och affärssutveckling.

Vanligvis går vi in som projektresurser, är en del av ett agilt team eller är interimskonsulter i linjen.