BI & Systemutveckling

Inom Bank och Finansbranschen finns höga förväntningar från olika intressenter som ställer krav på en stabil och effektiv IT-miljö. Fullservicebanker har tvingats genomgå stora förändringar då nya nischbanker poppat upp och utmanat på marknaden. Privat och företagskunder vill se enkla, nytänkande och stabila lösningar för att förenkla vardagen och affärsverksamheten. Samtidigt ställer myndigheter krav på regelefterlevnad och rapportering vilket skapar behov för hantering och sammanställning av stora mängder data på ett effektivt sätt. Oavsett vilken utmaning som väntar kan Mindstreets BI/Systemutvecklare hjälpa till med att anpassa redan befintliga systemlösningar eller delta i spännande nyutvecklingsprojekt.

Vad kan Mindstreet hjälpa till med?

Mindstreets BI/Systemutvecklare har mångårig erfarenhet av att bygga systemlösningar för bank och finans. Våra konsulter besitter en unik kombination av både teknisk kompetens och en förståelse för bank och finansvärlden som helhet, hantering av stora mängder finansiellt data samt implementation av finansiella regelverk. Vi arbetar främst med Microsoft.Net, Java, Ms SQL.