Hur går det med Riksbankens införande av RIX-INST?

I februari togs ett stort steg i införandet av Riksbankens system för hantering av omedelbar flytt av pengar mellan banker när Swish bytte bakomliggande platform från BiR till RIX-INST. I samband med detta fick Sverige en bekräftelse på att den nya betalstandarden ISO20022 fungerar och baserat på ett gemensamt regelverk satt av Nordic Payment Council.

Nästa steg i detta tas i november då Riksbanken introducerar ”Standardmodellen” för realtidsöverföringar mellan konton (Instant Credit Transfers). I ett första steg innebär detta att alla deltagande banker måste kunna ta emot dessa betalningar. Utöver detta behöver banken internt sätta rutiner även för returhanering. Överlag kan vi konstatera att Riksbanken har bra processer och att deras implementering följer satta tidplaner. Dock kan banker ansöka om uppskov för implementering.

Hur hänger RIX-INST ihop med Nordic Payment Council?

En viktig komponent i införandet av RIX-INST är kopplingen till Regelverk för betalningar. Systemet som RIX-INST bygger på är samma som används för Euro och heter TIPS (Target Instant Payment Settlement). Systemet i sin tur bygger på regelverket SEPA Instant Credit Transfer. För svensk del anpassas dock SEPA-regelverket till nordiska förhållanden genom Nordic Payment Councils arbete. En möjlig utmaning framåt kan uppstå om vi får för stora skillnader mellan NPC och SEPA rulebooks. Samtidigt finns en stor fördel i att kunna göra vissa lokala anpassningar.

För banker är det viktig att i detaljerna förstå regelverken från NPC. Det finns för närvarande tre regelböcker att förhålla sig till:

  1. NPC Credit transfer Scheme Rulebook
  2. NPC Instant Credit transfer Scheme Rulebook
  3. NPC Confirmation of Payee Scheme Rulebook (Dock ej i bruk)

På listan hos NPC finns också implementering av SEPA Request-to-Pay Scheme.

Säkerställ egen filöverföring från företagskunder och påbörja förflyttning av dina kunder från Bankgirot snarast. 

Vad behöver bankerna tänka på kopplat till RIX-INST och NPC rulebooks?

  1. Säkerställ kunskap om RIX-INST och NPC rulebooks kopplat till bankens erbjudande till kunder.
     
  2. På samma sätt behövs detaljkunskap utifrån ett tekniskt perspektiv så att arkitekturen som byggs både är generisk för alla flöden men också kan säkerställas kopplat till specifika rulebooks. Dessutom krävs kunskap kring vilken information som måste visas för kunder i front-end.

  3. Sätt upp roller och ansvar för att löpande följa förändringar som planeras i TIPS plattformen men även i NPC rulebooks


Intresserad av att diskutera frågan mer, behöver ni ett bollplank eller råd i frågan eller behöver ni rent utav extra resurser i er förändringsprocess, prata med oss på hello@mindstreet.se

Läs även mer här: https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/betalningssystemet-rix/villkor-och-anvisningar/anvisningar-och-systemdokumentation-rix-inst/