Det här bör du ha koll på 2024 om du arbetar med betalningar

Det händer mycket inom området just nu och  och vi bad en av våra seniora konsulter på området att ge oss sin syn på vad man bör ha koll på, vilka utmaningar han ser och tips på hur man agerar för att inte missa något. 

På bilden Tomas Netz, senior konsult på Mindstreet.

Saker man bör ha koll på! 

Det finns många områden inom betalningar där det pågår saker men det är några saker som banker redan arbetar med men som påverkar i olika stor grad, här kommer fyra exempel: 

 • Bankgirots transformation med fokus på kortsiktiga förändringar i konto till konto överföringar och i det lite längre perspektivet SEK Batch och möjliga nya lösningar för Autogiro. Förändringarna kommer dock ske tidigast 2025 enligt information från Bankgirot. 
    
 • Bankkundernas kommunikation direkt till bankgirot i takt med att flera banker väljer att flytta den till en direkt kommunikation mellan kunden och banken. 
   
 • Införandet av standardmodellen via Rix-Inst i november  
   
 • Hantering av bedrägliga transaktioner och då framför allt att ge möjlighet till kunder att själva sätta uttagasgränser 

  

Vilka utmaningar finns?  

Utmaningarna är förbereda sig utan att veta exakt hur framtiden ser ut. En viktig del är att redan nu förbereda systemplattformen så att betalningar oavsett flöde hanteras enligt ISO 20022 standard.  

Det är också viktigt att säkerställa resurser för att definiera hur betalningar ska paketeras och erbjudas till kunder över tid. 

En sista sak är att i ett tidigt skede börja ta hem filöverföringen som idag går direkt till bankgirot då många banker redan kommit en bra bit i denna process. Den bank som blir sist ut riskerar att behöva betala för att Bankgirot ska upprätthålla tjänsterna. 

Några råd på vägen för att hantera utmaningarna: 

 • Börja i tid, sätt en inriktning och plan baserat på det vi vet idag men var förberedda på att justera och synkronisera planen över tid.
 • Ställ om den tekniska plattformen till ISO 20022 för samtliga flöden och konvertera över till/från de gamla formaten.
    
 • Säkerställ resurser som lär sig ISO20022 och NPC Rulebook på djupet både utifrån ett kommersiellt och tekniskt perspektiv.
   
 • Säkerställ egen filöverföring från företagskunder och påbörja förflyttning av dina kunder från Bankgirot snarast. 

Detta var några exempel på saker att tänka på gällande betalningar. Håller du med i vår spaning eller har du några andra inspel? 

*SEK Batch:  

*Rix-Inst: Riksbankens system för omedelbara betalningar.