Vad händer egentligen hos Bankgirot efter att P27 slängde in handduken?

*bild från Bankgirots hemsida

Den kanske största förändringen är att ändra kulturen från att varit i ett läge där Bankgirot ska avvecklas till att nu vara en aktiv part i den framtida betalinfrastrukturen i Sverige. Det innebär troligen att en hel del fokus läggs på organisatorisk utveckling där exempelvis Carina Olsson skolas in till ny VD men vi har även noterat att ledningsgruppen på Bankgirot förändrats. Inte minst har tidigare P27 anställda nu flyttat till Bankgirot. Det är en intressant mix som skapas men det kan också uppstå en del organisatoriska utmaningar.

Vad händer med Bankgirots tjänster/produkter?

  • På kort sikt handlar mycket om att säkra infrastruktur/drift och säkerhet för nuvarande lösningar

  • På medellång sikt är det inte otänkbart att vägen blir fortsatt mindre vidareutveckling av befintliga tjänster för exempelvis konto-till-konto överföringar eller Autogiro

  • På lång sikt anpassas troligen tjänsterna till ISO20022 formaten där vi tror att SEK Batch blir den stora förändringen

En annan sak att verkligen hålla koll på är Bankgirots kundkommunikation. Denna kommer successivt att tas hem av bankerna. Ingen vet hur länge befintliga tjänster finns kvar men troligen under ganska lång tid framåt. Men häri ligger också en stor risk. Det är inte otänkbart att de banker som inte utnyttjar tjänsten inte vill betala för den. Det i sin tur kan innebära att de som blir kvar får betala ett signifikant högre pris.

Att förändra Bankgirot och dess tjänster är förvisso startat men vi bedömer att det kommer ta en del tid. Vidare tror vi snarare på mindre vidareutveckling av befintliga tjänster till en början. Ingen vill ha ett nytt P27 på sitt samvete och då är det säkrare att göra mindre justeringar i befintliga tjänster först.

Skrivet av Oscar Börjesson, konsult på Mindstreet