För att ge Dig som kund så god service som möjligt registreras Dina personuppgifter i
Mindstreet Group ABs kunddatabas. Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen är
Mindstreet Group AB.

I vår strävan att ge Dig viktig information och fördelaktiga erbjudanden kan vi komma att
kontakta Dig per brev, telefon eller e-post. Dina personuppgifter används endast av Mindstreet
Group AB. Om Du inte önskar erhålla information om erbjudanden från oss har Du givetvis
möjlighet att meddela oss detta.

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av de uppgifter som vi har registrerat om Dig.
Om Du av något skäl skulle anse att Dina uppgifter är felaktiga eller på något annat sätt
missvisande ber vi Dig att kontakta oss för rättelse.

Om Du vill har mer information om vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss
via e-postadressen hello@mindstreet.se eller via telefon 08 549 200 00.