Står ni inför ett systembyte eller är ni mitt i ett byte?

När man står inför den stora insats som ett systembyte innebär och ser de möjligheter den nya lösningen kan ge, kan det vara lätt att ha bråttom och inte lägga tillräckligt med tid på att analysera sin befintliga situation i relation till dessa nya möjligheter. Risken är både stor att lösningen inte är/blir den verksamheten behöver och att projektet blir mer slitsamt än nödvändigt om analysen inte har fått ta sin tid och varit omfattande nog. Tyvärr ser vi alltför ofta att analysen brister och att man gör stora förändringar under systembytets gång eller tom att analysen görs i samband med en ”go live”. Det är mindre bra.

Så här säger några av våra mest erfarna konsulter;

” Det tar tid att göra en bra analys och gå igenom sina krav och mappa dessa mot det nya systemets möjligheter – den tiden kommer du inte ifrån.”

”Antingen gör du analysen i början eller så gör du den i slutet. I värsta fall tvingas du att göra den när du är live och det vill du inte!”

Vilka frågeställningar bör en analys innehålla inför ett systembyte? Här är några väldigt relevanta;

👉 Varför vill ni byta system just nu? Vad är drivkraften?

👉 Vilka brister och utmaningar har ni idag?

👉 Till vilken grad är ni villiga att ändra befintliga processer för att använda standardprocesser?

👉 Tänk inte bara as is – vad är det som komma skall – både i form av affärsmöjligheter, regelverk och teknikskiften?

👉 Vem ska äga ett sådant här projekt? Det är inte ett IT projekt utan kommer att påverka hela organisationen och dess processer!

👉 Finns det förståelse och ”buy in” för satsningen och vad den kommer att innebära hos ledning/styrelse/ägare?

💡 I samband med vår workshop tog vi fram ett dokument med frågor och underfrågor som en analys bör innehålla.

Den delar vi gärna med oss av, maila johanna@mindstreet.se


Det finns mycket som kan gå fel och bli dyrt och vi ser det alltför ofta. Både när det gäller hur projektet ska drivas, vilka problem systemen ska lösa, vilka affärsmöjligheter de skapar, vilka leverantörer som finns och vilka val som finns när det gäller system. Tveka inte att höra av dig om du vill bolla ett behov eller en utmaning!