Alla lyckade systembyten inkluderar en Go-live!

Alla go-live processer ser olika ut, men en sak har de gemensamt – plötsligt ska många saker hända och klaffa under en mycket kort tidsperiod (efter ett ofta långt projekt).

Vi har bett våra mest seniora konsulter att sammanställa en lista på saker man bör tänka igenom och planera innan det är dags;

📌 Välj datum så att det inte krockar med sportlov, påsklov etc. och säkerställ att det finns utrymme för ”hypercare”. Säkra alla typer av resurser som behövs före, under och efter go-live.

✅ Gå igenom och sätt spelregler för en go-live helg.

⛔ Det kommer en punkt när ni inte kan backa och det är viktigt att på förhand veta var den punkten är. När transaktioner körs i systemen och värden uppdateras då går det kanske inte längre att backa, lösningen blir istället att bara fixa och rätta till.

⌛ Ha koll på tidslinjen för din go-live, vid vilka tidpunkter ska olika saker ha hänt. Sätt därmed en deadline för att om saker inte har hänt vid en viss tidpunkt, då backar vi.

🔦 Se till att prioritera vilka processer som måste fungera. Det ger en större trygghet gällande hur akut något är eller inte.

😴 Alla i projektet kommer att vara trötta och behöva vila någon gång under en go-live. Planera för detta i förväg. Om det har varit ett långt projekt kan medlemmarna vara trötta generellt, ta det med i beaktning.

👫 Se över om det finns backup-personer som kan hoppa in om något oförutsett händer.

🙋‍♀️ Styrgruppsmedlemmar/beslutsfattare ska finnas fysiskt på plats och beslutssteg ska vara bokade på förhand.

💡Se över kommunikationen så att alla får info om status. Särskilt viktig om det är både externa och interna intressenter. Oavsett vilken roll du har ska du ha tillgång till info.

🎪 Sätt upp någon typ av ”situation room” som alla kan gå till om något händer eller behöver lyftas.

🛣 Tydliggör eskaleringsvägar i förväg.

🎬 Säkra att allt är redo för en ”roll-back” om det krävs, testa den på förhand och identifiera hur mycket tid en ”roll-back” tar.

📢 Se till att det finns en beredskap kring extern kommunikation ifall att något går fel och behöver kommuniceras externt.

😁 Planera för ett piggt och insatt team som kan ta över efter en go-live.

🍔 Se till att det finns mat, dricka och snacks på plats och skicka hem ett ”care pack” i god tid för att peppa de som är med på distans.

Vill du höra mer om resonemanget kring punkterna är du välkommen att höra av dig! Har vi glömt någon punkt?