Agilt ledarskap & Projektledning

Det agila arbetssättet har blivit alltmer populärt då det visat sig kunna ge stora fördelar såsom snabbrörligare organisationer, mer effektiva leveranser och motiverade medarbetare. Detta är effekter som såklart alla organisationer strävar efter dagligen. Men att gå från en vattenfallsorganisation till en fullt agil organisation är inte alltid en enkel resa. Det är inte heller alltid som organisationer tar sig hela vägen, utan stannar i en mellanvariant som är anpassad efter just deras specifika förhållanden. Oavsett om det handlar om agilt ledarskap, mer traditionell projektledning, eller något däremellan så finns det egenskaper som samtliga ledare på Mindstreet besitter så som;

  • Förmågan att sätta tydliga ramar och strukturer
  • Förmågan att ge rätt stöd och skapa förutsättningar för teamet att nå sin högsta potential
  • Förmågan att skapa en öppen och transparant arbetsmiljö genom god kommunikation

Vad kan vi hjälpa till med?

Mindstreet har konsulter med lång erfarenhet av såväl projektledning som Scrum master-roller. Dessutom besitter våra konsulter även verksamhetskompetensen som är nödvändig för att kunna driva arbetet framåt på ett effektivt sätt.

Våra projektledare har lång erfarenhet av att leda projekt inom bank och finans, ofta som är regelverksdrivna, innefattar både tekniska- och verksamhetsförändringar och som därmed påverkar stora delar av organisationen. Vi anser att verksamhetskompetensen är minst lika viktig som ledarskapsförmågan när det kommer till att leda ett projekt inom bank och finans på ett effektivt sätt.

Mindstreet har även scrum-masters som varit med och hjälpt företag att implementera ett agilt arbetssätt vilket har inneburit en stor omställning.  Att ha personer på plats som är väl införstådda med arbetssättet kan underlätta då förändringen genomsyrar hela organisationen och många anställda som ska lära sig arbeta på ett nytt sätt. Våra konsulter är även vana att kliva in i en redan agil, eller semi-agil organisation och ta över arbetet så som spelreglerna är uppsatta på den specifika arbetsplatsen.