Att välja leverantör för ett systembyte

”Det finns en uppsjö av leverantörer för corebanksystem och system anpassade för enstaka produkter. Vi har flera duktiga svenska leverantörer och så klart internationella”, säger Elinor Hodacs.

”Alla har sina för- och nackdelar. Vad som är bäst måste styras utifrån er organisations utmaningar och behov. Det finns ett par frågor som man bör ställa sig själv och den leverantör man utvärderar för att undvika onödiga missar”, fortsätter Tanja Isaksson.  

1. För vilken marknad är systemet utformat? Ett system som fungerar väl på en marknad, är inte nödvändigtvis bäst för en annan.

2. Har leverantören en fungerande organisation på din marknad? Under ett projekt kan de flesta leverantörer erbjuda ett närvarande projektteam, men vad händer när ni gått live? Hur närvarande kan de då vara och hur snabbt kan ni få hjälp?

3. Hur många andra kunder finns idag på plattformen? Om du är först ut kan du räkna med fler barnsjukdomar.

4. Hur mycket av det som leverantören ska ha på plats för att ”go live” ska fungera finns redan och hur mycket ska utvecklas för att ni ska nå dit?

5. Hur arbetar leverantören för att framtidsäkra regelefterlevnad, utvecklingen inom digitalisering och säkerhet? Många leverantörer lägger en stor del av ansvaret på kunden, se till att du/ni vet vad som förväntas av er och vad leverantören har för rutiner på plats.

6. Vad är leverantörens tillväxtplan? Det finns för och nackdelar med en aggressiv plan.

7. Hur ser leverantörens leveransteam ut? Vem kommer att projektleda och vad har den personen för bakgrund?

8. Hur modern är arkitekturen för systemet? Här måste IT vara med och styra.


Har ni styr på allt eller vill ni bolla tankar och väg framåt?

Vi har konsulter med kompetens och erfarenhet av alla delar i ett systembyte. Även om man har interna resurser för att genomföra själva systembytet/projektet så kan det vara väldigt värdefullt att ta in ett bollplank/expert för att göra analysen och ta beslut som är välgrundade och behovsdrivna. Eller så kanske ni mest behöver någon som kan axla test eller projektledarskapet. Oavsett vad så stöttar vi gärna med vår samlade kompetens och erfarenhet.

Det finns mycket som kan gå fel och bli dyrt och vi ser det alltför ofta. Tveka inte att höra av dig om du vill bolla ett behov eller en utmaning!